Kilden til at se din egen kraft og omfavne den

Dette er de sidste 2 “julekalender” bidrag i 2015.
Hvis du er blevet inspireret så læs med på bloggen. Lige nu har jeg en hel ny hjemmeside “på vej” I den kommer en gratis gave, hvor d vil finde endnu mere inspiration til hverdagsoverskud og power.

Kærlig hilsen

Evah Izabella Beierholm

Kærligheden, glæden og taknemligheden er kilden til at se din egen kraft og omfavnelse af dig selv.

Jeg beskrev i går mit syn på vibrationer, for i dag den 24. december 2015, at afslutte disse 24 dages “julekalender” med at beskrive det jeg oplever som vigtigste vibrationer, det der giver et liv i kærlighed.

Ingen lavere vibration kan overleve når kærligheden er tilstede. …
Alle lavere vibrationer kommer ud fra et mangelsynspunkt. Glæde og kærlighed er at fryde sig over det vi (jeg) har, er og kan blive.

Kærlighed giver muligheden for at se det bedste i en situation, overbevisning og oplevelse.
Derfor er det kærligt at være i den vibration der viser sig. Give, sige og være i denne, ud fra et perspektiv fra hvad du har og er, så flytter energien sig til en højere vibration. Frem for et perspektiv af hvad du ikke har, så sænkes energien.

Glæde sætter farten op. Maslow beskrev i selvrealiseringspyamiden (behovspyamiden) de grundlæggende behov for mad, husly, følelsen af tilhør (sociale behov) og det at kunne værdsætte skønhed. Øverst i pyramiden findes en dybere følelse af formål og mening med livet.
Her ligger bevistheden om kærlighed, glæde og taknemmelighed. Denne bevisthed afhænger af dine tankers kvalitet. Det at slippe følelsen af frygt og bekymring. At løsrive dig fra tanker og følelse af hvordan andre opfatter dig, løsrive sig fra fokus på resultatet. Eller sagt på en anden måde, jeg finder ikke kærlighed og glæde ved at stræbe efter den, kærlighed findes ved at skabe den inde i mig.

Følelsen af formål realiseres ikke uden for dig, den realiseres i vibrationen inde i dig. Det sande overskud og livsglæde findes i kærlighedens flow. Her hviler formålet i sig selv, uanset hvad du foretager dig. Det er din harmoni der bringer dig glæde og tillid, via din kærlighed. Du kan give og se din vrede, din sorg, din agressivitet i en vibration af kærlighed, derved opløser du den nævnte tilstand.

Den største glæde, taknemmelighed og kærlighed kommer ved at give.
Frans af Assisis kalder det livets formål, fra hans bøn:
” lær mig at trøste ikke at søge trøst
At forstå ikke at søge forståelse
At elske og ikke søge kærlighed”

Det vil sige som Shakespeare udtrykte det “Vær tro mod dit eget jeg”

Du ønskes en kærlig juleaften med al glæde.
Tak for at jeg måtte bringe dig disse 24 bidrag.
Glædelig jul.

Alt i verden er vibration” Albert Einstein.

Dette er naturens lov. På samme måde som vi i kemi lærte at alt består af atomer og disse er i bevægelse samt at det er hastigheden hvormed atomerne bevæger sig, der afgør hvilke ting, væsker eller gasser der viser sig i fast – flydende form. Er lyd, vores tanker og følelser også vibrationer.

Alt er skabt af en underliggende vibration. Vibrationer udtrykker sig i geometriske figurer der opbygger krystaller.

Der er i dag enighed i videnskaben og metafysikken om at visse frekvenser kan afholde sygdom og andre kan ødelægge sygdom. Dette betyder så også der er en sammenhæng mellem sundhed og vibrationer.
Der er videnskab der viser at vores krops forskellige dele har forskellige vibrationer. Altså hjertet og nyrerne kan måles til forskellige lyde. Kvantefysikken beskriver universet som vibrerende energi, i strenge.

Når vi bliver stressede eller frygter, vil dele af kroppen ikke kunne levere den nøjagtige lydbølge og dermed bliver frekvensen ubalanceret i forhold til resten af kroppen, dette påvirker vores energi og sundhed.

Vi kan genetablere (kalibrere) frekvensen. Vi er vores vibration, vibrationen varierer i den enkelte person, afhænger af erfaringer og overbevisninger. Mennesket består af celler altså atomer, derfor bliver vi påvirket af energi. Dette være sig positiv eller negativ energi. Vi er slev skabere af vores energi / vibration.

Jeg læste engang at ”Jorden nynner på en bestemt frekvens”, for mig giver det mening at vi derfor skal leve i ro og fordragelighed med vores jord, for at være i balance.

Dette betyder også at bevidsthed om vores egen daglige vibration har indflydelse på vores overskud. Vi kan via tanker og følelser flytte os bevist i de forskellige føleler. Ingen følelser er forkerte der skal være plads til vrede, surhed mv. Nogle følelser giver os vibrationer der udløser overskud, glæde og lykke. Andre giver kroppen ubalance, hvis vi vibrerer der i længere tid.

Du ønskes en herlig 23. december, lillejuleaften.

0 svar

Skriv en kommentar


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Du kan også læse om: